ייעוץ ופיתוח ארגוני

מטרה:

בניית כלים ותהליכי ייעוץ ופיתוח ארגוני על כל היבטיו לטווח הארוך או לטווח הקצר לצורך הקמה/שדרוג/עזרה ביחידה.

תחומים עיקריים:

  •  בנייה והטמעת תהליכים בתחום הפיתוח ארגוני, תהליך הערכה בארגון, סקרים ארגוניים, הגדרות תפקיד, ניהול ממוקד מטרות, מיצוב דרג ביניים בארגון כדרג ניהולי מוביל, בניית תוכנית הדרכה וכו’.
  • בניית מערך מדריכים פנים ארגוני והטמעתו בארגון.
  •  מצבת כוח אדם: שלב המיון והגיוס, שלב הקליטה – חניכת עובד, מסלולי קריירה, עזיבה/ פיטורין.
  • ניהול היבטים לא מוחשיים בארגון: על פי מחקרים, שיפור אינטליגנציה הרגשית בארגון מוביל לשיפור תוצאות עסקיות. פרמטר זה נמצא בקשר הדוק להצלחת האדם בעבודה וההישגים הארגוניים. אנו מספקים כלים לניהול ההיבט הרגשי בארגון בכל רמותיו.
  • יצירת התאמה בין התרבות הארגונית ליעדים העסקיים.
  • סיוע בליווי אישי למנהלים ולצוותים בתפקידי מפתח.
  • סקרי שביעות רצון פנים ארגוניים.
  • סקרי שירות לקוחות פנימיים וחיצוניים.