טיפוס 5 – המדען

תיאור כללי:

טיפוס1טיפוס שקול, מחושב, רציני ובעל תובנה. בעל יכולת ריכוז ומיקוד בפיתוח רעיונות ומיומנויות מורכבות. עצמאי ואוהבים מרחב. מסתפק במועט.

צריך לדעת הכל לפרטים לפני שמתקדם. אנליטי ועסוק במחשבתו ובדמיון המובנה שלו. פוחד מלהיות תלוי באחרים ולהרגיש חוסר אונים.

צמא למידע וידע ומשתמש בניתוק רגשי כדרך להגיע למינימום מעורבות עם אחרים.

אמונת בסיס: יש לי משאבים מוגבלים בעולם, לכן אני חייב להיות עצמאי ובלתי תלוי.

ראשון בסדר עדיפות: חקירת תהליכים.

תשומת לב: מידע, עובדות ונתונים.

חוזקות בולטות: כושר ניתוח, אנליטי, אובייקטיבי, קור רוח

חולשות: מרוחק ומנוכר, מנותק ממעורבות רגשית וחברתית

שאלת התפתחות: איזה מחיר אתה משלם על היותך מרוחק מאנשים ועל השקיעה במחשבותיך?

אניאגרם לומדים עם אנשים על מנת לחוות את כל הטיפוסים הלכה למעשה,

תיאור זה מתאר בכלליות את טיפוסך, נשמח להרחיב עליו בסדנאות הבאות.