טיפוס 8 – הבוס

תיאור כללי:

טיפוס1הטיפוס הסמכותי, מוביל ומנהיג. אמיץ, אסרטיבי ודומיננטי. עובד עם להט ועוצמה. משרה על הסביבה ביטחון. רב תושייה ויזם. אינו חושש

מקשיים ואוהב אתגרים, רגיש מאוד לחלשים ולצדק. ישיר וחד לשון. רואה עולם כוחני ופוחד להיראות או להיתפס חלש או להיות חלש.

אמונת בסיס: אני חייב להיות חזק כדי לשרוד.

ראשון בסדר עדיפות: להגן על חלשים בעולם הלא צודק.

חוזקות בולטות: ישיר, אסרטיבי, בעל עוצמה וביטחון עצמי

חולשות: חייב להיות בשליטה, אגרסיבי, לא רגיש

תשומת לב: כוח וצדק

שאלת התפתחות: איזה מחיר אתה משלם על חוסר הרגישות שלך, על הכעס והתגובתיות שלך, על נטייתך להיכנס לעימותים ועל חוסר יכולת

להתחבר למקומות הפגיעים שלך?

אניאגרם לומדים עם אנשים על מנת לחוות את כל הטיפוסים הלכה למעשה,

תיאור זה מתאר בכלליות את טיפוסך, נשמח להרחיב עליו בסדנאות הבאות.