טיפוס 9 – משכין שלום

תיאור כללי:

טיפוס1הטיפוס הזורם, מקבל, בוטח, אמפטי, ותומך. בעל יכולת גישור ויכולת לראות את כל הצדדים. סבלני, אדיב, נחמד ונוח לבריות.

אוהב שלווה ושקט. מרצה והולך עם אחרים על מנת לשמור על שלום. מסתגל ומתמזג עם הסביבה, נעים ושאף להרמוניה.

רואה עולם לא מוחלט ופוחד מפרידה ואובדן.

ראשון בסדר עדיפות: לתחזק ולשמר שלום ושלווה בכל מקום.

אמונת בסיס: אני חייב לשתף פעולה ולהשתלב.

תשומת לב: הימנעות מקונפליקטים ויצירת אוירה הרמונית

חוזקות בולטות: מקבל, נחמד ונוח לבריות, הסתגלות

חולשות: נמנע מקונפליקטים, פסיביות, מניח לדברים לחלוף, פיזור נפש

שאלת התפתחות: איזה מחיר אתה משלם על הדחקת הכעס, על ניתוק מהצרכים שלך והתמזגות עם האחר ועל ההימנעות מקונפליקטים?

אניאגרם לומדים עם אנשים על מנת לחוות את כל הטיפוסים הלכה למעשה,

תיאור זה מתאר בכלליות את טיפוסך, נשמח להרחיב עליו בסדנאות הבאות.