פיתוח ואימון מנהלים

מטרה:
חשיפת המנהלים בארגון לנושאים ולמיומנויות ניהוליות על ידי ידע מקצועי ניהולי, יישומו והטמעתו.

תחומים עיקריים:

1. סדנאות לפיתוח מיומנויות ניהול
סגנונות ניהול, הנעת עובדים, משוב והערכת כפיפים, ניהול עבודת צוות, מנהיגות , קבלת החלטות, ניהול ראיון, פרזנטציה מוצלחת, התמודדות עם שינוי, ניהול יעיל של ישיבות ודיונים, ניהול ממוקד תוצאות, דילמות ניהוליות.

 

2. תוכנית ייחודית ומרעננת למנהלים: “מנהלים מסע”

התוכנית פועלת בשני מישורים עיקריים: מחד, כיצד יכול המתאמן להעצים את חוזקותיו, לזהות את חולשותיו ולהתקדם באופן עקבי. מאידך, כיצד יוכלו המנהלים בעצמם להעצים ולאמן את העובדים לשיפור מתמיד של תפוקותיהם.

“מנהלים מסע” פועל בשני שלבים:

שלב ראשון:
תחילת התהליך מתקיים במתכונת סדנאית, ובה משתתפים כל המנהלים גם יחד.
מטרת המפגשים: מתן כלים פרקטיים כיצד המנהל יכול לאמן את כפיפיו, כיצד יוכל להעצימו ולקיים תהליך טבעי ומובנה של אימון וחניכה בחברה. שלב זה חותר לקיים תהליך מובנה של שיפור תמידי בחברה על ידי המנהלים.

שלב שני:
ליוויים אישיים. קידום מיומנויות ניהוליות ואישיות של המנהל.

בתוכנית זו המנהלים עוברים “מסע”. תוכנית תהליכית, המאתגרת את המנהלים להגדיר מטרות ברורות על מנת להגיע ליעדים המצופים וליעדים חדשים. בתהליך זה המנהל יוכל להשיג מטרות אלו ולהגיע לאיכויות חדשות ולרמה חדשה של יעילות תוך שימת דגש על התנהלותו האישית והמקצועית ועל התנהלותו של הצוות אותו הוא מנהיג.
השאלות שעוברות כחוט השני לאורך כל התוכנית הנן:
1. מה מקדם את המנהל?
2. מה מעכב את המנהל מלקדם את החזון הארגוני והאישי?
3. כיצד להפוך ממנהל למנהיג, במטרה להוביל ולהשפיע בסביבת העבודה, ולקדמה?

3. תוכנית אימון וליווי אישי למנהלים ולעתודה ניהולית

מטרת האימון : קידום ופיתוח מיומנויות התנהגותיות
האימון מתקיים באופן אישי ועל פי איתור צורכי המערכת לקידום העובד, והוא נעשה על ידי ניתוח מקרים מחיי היומיום ועל ידי מתן משוב והדרכה מכוונת פעולה לתפקוד יעיל יותר.