שיתופי פעולה בין צוותים

ניהול ממשקים ושיתופי פעולה בין/תוך צוותיים

מטרה:
הדרכה והטמעה של עקרונות ופעולות לשיתוף פעולה ולתקשורת יעילה בין ובתוך צוותים ומחלקות בארגון.

222014file6311301609831תחומים עיקריים:

א. פיתוח צוותי הנהלה – גיבוש תהליכים ושיתוף פעולה בקרב האנשים המנהיגים את הארגון. שיתוף ידע, תפקידים המאפיינים הנהלות, העברת מסרים אחידה בנוגע לערכי הארגון, שדרוג וייעול ישיבות הנהלה.

ב. פיתוח התקשורת הפנים ארגונית הנוגעים לממשקים השונים- בחינת הדרכים היעילות והיעילות פחות לזרימת התקשורת בארגון, מסרים פורמלים וא-פורמליים, תהליך מובנה לתקשור מסרים בארגון, חיבור המסרים למטרות הארגון.

ג. פיתוח עבודת צוות- סדנאות המטמיעות תהליך ותוכן בעבודת הצוותים בארגון.