תהליכי טיוב השירות

  • ​בניית חזון וערכי שירות
  • בניית תוכנית עבודה
  • בניית אינדיקטורים בשירות
  • סדנאות בנושא שירות
  • הטמעה ואכיפת התוכנית
  • בניית מדדים
  • סקרי שביעות רצון, תצפיות, תשאולים ולקוח סמוי